Wat is een GMD?

Het Globaal Medisch Dossier (GMD) bevat al uw medische gegevens (operaties, chronische ziekten, lopende behandelingen…). Het maakt een betere individuele begeleiding en een beter overleg tussen de artsen mogelijk.


Wat zijn de voordelen?


Als u een GMD aanvraagt bij uw huisarts, krijgt u tot 30% meer terugbetaald voor een raadpleging van uw huisarts, in zijn kabinet of voor een huisbezoek. Het terugbetalingstarief voor wie een GMD heeft, hangt af van de categorie waartoe deze persoon behoort:

  • jonger dan 10 jaar
  • tussen 10 en 75 jaar
  • ouder dan 75 jaar
  • chronisch zieke
  • palliatief patiënt


Hoeveel kost een GMD?

Het GMD is gratis voor iedereen. U betaalt een bijkomende 30 euro aan uw arts, bovenop de consultatie, maar uw ziekenfonds betaalt dit bedrag volledig terug. Voor een preventiemodule of GMD+ betaalt u 10 euro extra, die u eveneens volledig terugbetaald krijgt.


Hoe een GMD  aanvragen?

Tijdens uw volgende raadpleging in het kabinet van uw huisarts of tijdens een huisbezoek, vraagt u om een GMD te openen.

Als u de ouder bent van een kind of van een palliatieve patiënt, kunt u de opening van een GMD in zijn plaats aanvragen.


Wat als u van arts verandert?

Als de arts die u raadpleegt niet de arts is die uw GMD beheert, dan hebt u in principe geen recht op de vermindering van remgeld, tenzij deze andere arts samen met de arts die uw GMD beheert in dezelfde, door het RIZIV geregistreerde huisartsengroepering werkt. Dit zijn zowel de groepspraktijken als andere samenwerkingsverbanden tussen huisartsen.

Raadpleegt u een andere arts (huisarts of specialist) dan degene die uw GMD beheert buiten een geregistreerde huisartsengroepering? Vraag dan om de nuttige informatie door te sturen naar uw huisarts om uw dossier te vervolledigen.

U kan op elk ogenblik van huisarts veranderen. Zeg aan uw nieuwe huisarts dat u verkiest dat hij voortaan uw GMD beheert. Hij zal dan zelf alle stappen ondernemen voor de overdracht van uw dossier.