Sinds het einde van de Krokusvakantie zijn er in ons land meer een meer mensen besmet met het coronavirus SARS COV 2, dat de ziekte COVID 19 veroorzaakt.


Wat is dat nu precies "COVID 19".

Kijk hier dan eens naar:

https://www.zita.be/nieuws/video/must-see-deze-animatievideo-toont-perfect-hoe-het-coronavirus-werkt


Op 12 en op 17 maart heeft de overheid een aantal drastische maatregelen afgekondigd.

Het doel van die maatregelen
was om de verspreiding van het virus af te remmen en zo mogelijk te stoppen om

  • de kwetsbare bevolkingsgroepen te beschermen
  • de gezondheidszorg niet te overbelasten, zodat iedereen de zorg krijgt die nodig is

Omdat de strenge maatregelen hun vruchten beginnen af te werpen, is er vanaf 04 mei terug meer plaats voor "gewone geneeskunde"

 Opgelet: enkele belangrijke regels blijven van kracht:

  1. Hou afstand!
  2. was uw handen !
  3. als u klachten hebt, blijf dan thuis: kom niet buiten! ook niet om naar de winkel te gaan. Bel ons


Symptomen

Als u symptomen hebt van COVID 19 neem dan telefonisch contact op met ons. Niet alle klachten hoeven aanwezig te zijn of moeten ernstig zijn. 


Wat zij zoal COVID klachten?

• Is er koorts? Gemeten of gaat het om zich koortsig voelen?

• Moet u hoesten? Of meer en anders hoesten dan gebruikelijk?

• Voelt u zich kortademig?

• Moet  u meer slijm opgeven dan anders?

• Is er een pijnlijk gevoel in de spieren?

• Is er neusloop? Een verstopte neus? Niezen?

• Ruikt u minder goed?

• Is er smaakverlies?

• Heeft u diarree?

• Zijn er klachten van misselijkheid of braken?

• Is er recent contact geweest met een COVID-19 positieve patiënt of is een gezinslid COVID-19 positief? 


Waarom neemt u best contact op met ons? 

Om het virus nog verder te bestrijden, gaan we nu proberen in kaart te brengen wie er nu ziek wordt, van wie hij of zij de ziekte gekregen heeft en aan wie hij of zij de ziekte kan doorgegeven hebben.


Wat gebeurt er dan? 

Wij verwijzen u naar een triagepost om u via een wisser te laten testen. Die test leert ons of u het virus hebt. We gaan dan uitzoeken van wie u het gekregen hebt en of u het kan doorgegeven hebben. Als u positief bent, blijf zeker 7 dagen binnen. Kom niet buiten, ook niet om naar de winkel te gaan of om te gaan wandelen.


Testing

1. NEUSWISSER en KEELWISSER

Vanaf 04 mei gaan we iedereen proberen te testen die klachten heeft. Dit zullen neuswissertjes of keelwissertjes zijn. 

Deze testen gebeuren niet in de praktijk. Als u klachten hebt, bel ons dan. Wij verwijzen u door naar de triagepost.Ga niet op eigen houtje naar de triagepost. 

De testen via de wissertjes tonen aan of u de ziekte op dat moment hebt. Als u de ziekte gehad hebt en u bent terug genezen zijn deze testen meestal (terug)negatief.

Wat is dan de zin van deze testen? Deze testen leren ons of de klachten die de patiënt heeft veroorzaakt worden door het Corona virus of door iets anders. Als u besmet bent met het Corona virus gaan we uitzoeken hoe u eraan geraakt bent en of u mogelijk andere mensen besmet hebt. Dit gebeurt via de huisarts, triagepost en "contactonderzoekers"

Deze testen leren ons niets over mogelijke immuniteit.


2. IMMUNITEITSTESTEN.

Vanaf 04/05/2020 kunnen er ook immuniteitstesten afgenomen worden. Dit zijn testen waarbij men in het bloed gaat zoeken naar antilichamen die ons lichaam gemaakt heeft tegen het SARS COV 2 virus. De test gebeurt dus via een bloedafname.

We weten echter nog niet precies wat het belang is van die immuniteitstesten. Het leert ons alleen dat we minstens 2 weken geleden met het virus in contact zijn geweest. We weten niet of dit immuniteit geeft tegen het virus en moest die er wel zijn, hoelang die gaat duren. 

Om die reden raden we het niet aan om hier massaal naar te komen vragen. De testen zijn niet terugbetaald en beperkt beschikbaar.